Mängureeglid

1. Bakaraa mängureeglid

Mängu eesmärk
Kuidas mängida?
Kolmanda kaardi reeglid
Väljamaksed
Mängija tasuvus

Mängu eesmärk

Bakaraa on kaardimäng, mida mängitakse Mängija ja Pankuri vahel. Bakaraas kasutatakse 8 kaardipakki, millest igaüks koosneb 52 kaardist. Enne kaartide jagamist teeb mängija panuse sellele, kas Mängijale või Pankurile jagatud kaartide summa on lähemal numbrile 9. Mängijal on võimalus panustada ka viigile ehk sellele, et Mängijale ja Pankurile jagatud kaartide summa on sama.

Kuidas mängida?

Enne kaartide jagamist peab Mängija valima panuse summa ning tegema panuse vabalt valitud panustamisalasse – Player, Banker või Tie. Panustamisaja lõppedes jagatakse nii Mängijale kui ka Pankurile kaks kaarti.

Pärast kahe kaardi jagamist nii Mängijale kui ka Pankurile, rakendub “Kolmanda kaardi reegel” (vt allpool) ning see määrab, kas kolmanda kaardi jagamine on vajalik või mitte. Ükski mängus osaleja ei saa rohkem kui kolm kaarti.

Kui Mängija ja Pankuri kaartide summad on samad, kuulutatakse seis viigiks ning kõik panused (väljaarvatud “Tie” ehk “Viik” panused) tühistatakse. Kui Mängija või Pankuri kaartide summa on 8 või 9 (“Puhas”) esimese kahe kaardiga, siis kolmandat kaarti ei jagata.

Kui Mängija või Pankuri kaartide summa on 0 kuni 7 kaasaarvatud, jagatakse juurde kolmas kaart vastavalt “Kolmanda kaardi reeglitele”.

Kolmanda kaardi reeglid:

• Kui Mängija kahe esimese kaardi summa on:0-5, jagatakse Mängijale kolmas kaart;
• 6-7, ei jagata Mängijale kolmandat kaarti;
• 8-9 “Puhas”, ei jagata kolmandat kaarti Mängijale ega ka Pankurile.

Kui Pankuri kahe esimese kaardi summa on:
• 0-2, jagatakse Pankurile kolmas kaart;
• 3-6, sõltuvalt Mängijale jagatud kolmandast kaardist sõltub, kas Pankurile jagatakse kolmas kaart või mitte;
• 7, ei jagata Pankurile kolmandat kaarti;
• 8-9 “Puhas”, ei jagata kolmandat kaarti Mängijale ega ka Pankurile.

Kui Pankuri kolmanda kaardi vajalikkus sõltub Mängijale jagatud kolmandast kaardist, kehtivad järgnevad reeglid:
Kui Mängijal on kaks kaarti (6, 7), siis Pankuri kahele kaardile, mille summa on 3, 4 või 5, tuleb juurde kolmas kaart ning Pankuri kahele kaardile, mille summa on 6, ei tule juurde kolmandat kaarti.
Kui Mängijale jagatakse kolmas kaart ning see on:

2 või 3
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 0, 1, 2, 3, või 4, siis jagatakse Pankurile ka kolmas kaart.
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 5, 6 või 7, siis ei jagata Pankurile kolmandat kaarti.

4 või 5
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 0, 1, 2, 3, 4 või 5, siis jagatakse Pankurile ka kolmas kaart.
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 6 või 7, siis ei jagata Pankurile kolmandat kaarti.

6 või 7
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 0, 1, 2, 3, 4 5 või 6, siis jagatakse Pankurile ka kolmas kaart.
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 7, siis ei jagata Pankurile kolmandat kaarti.

8
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 0, 1 või 2, siis jagatakse Pankurile ka kolmas kaart.
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 3, 4, 5 6 või 7, siis ei jagata Pankurile kolmandat kaarti.

9, 10, Pilt või Äss
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 0, 1, 2 või 3, siis jagatakse Pankurile ka kolmas kaart.
• ning Pankuri kahe kaardi kogusumma on 4, 5, 6 või 7, siis ei jagata Pankurile kolmandat kaarti.

Allolevast tabelist on näha, millal jagatakse kolmas kaart Pankurile

PANKURI ESIMESE JA TEISE KAARDI KOGUSUMMA
01234567
MÄNGIJA KOLMAS KAARTÄSS****----
KAKS*****---
KOLM*****---
NELI******--
VIIS******--
KUUS*******-
SEITSE*******-
KAHEKSA***-----
ÜHEKSA****----
KÜMME****----
*JAGATAKSE- EI JAGATA

Väljamakse

Väljamakse sõltub tehtud panuse tüübist.

Panuse tüüp

Väljamakse

Mängija

1:1

Pankur

1:0.95 (miinus 5% komisjonitasu)

Viik

8:1

Mängija paar

11:1

Pankuri paar

11:1

Täiuslik paar

Üks paar: 25:1

Kaks paari: 200:1

Kumbki paar

5:1

Mängija/Pankuri boonus

Kaartide kombinatsioonide võimalused

· Mittepuhas käsi võidab 9 punktiga, 30:1

· Mittepuhas käsi võidab 8 punktiga, 10:1

· Mittepuhas käsi võidab 7 punktiga, 6:1

· Mittepuhas käsi võidab 6 punktiga, 4:1

· Mittepuhas käsi võidab 5 punktiga, 2:1

· Mittepuhas käsi võidab 4 punktiga, 1:1

· Puhas võit, 1:1

· Puhas viik, panused antakse tagasi


Sõltuvalt mängutootjast võivad väljamaksed erineda. Mängutootjate väljamaksetega on võimalik tutvuda lähemalt Live Kasiino Bakaraa laudades.

Mängija tasuvus

Mängija teoreetiline tasuvus Bakaraas on vähemalt 98,94%.
Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad juhised ja reeglid.

2. Blackjack mängureeglid

Mängu eesmärk
Kuidas mängida?
Kaardid
Väljamaksed
Mängija tasuvus


Mängu eesmärk

Blackjacki kaardimängu eesmärk on saada kaartidega suurem summa kui diileril, ületamata summat 21.

Kuidas mängida?

Alustades diilerist vasakult, jagatakse igale mängijale üks kaart pildiga ülespoole. Kaart jagatakse ka diilerile.
Teine kaart pildiga ülespoole jagatakse mängijatele samas järjestuses, kuid diileri teine kaart jääb pildiga allapoole ehk peidetuks. Kui kõik esialgsed kaardid on jagatud, saab iga mängija võimaluse parandada kaartide summat. Kaartide parandamise järjekord on samane kaartide jagamise järjekorrale. Mängija korra ajal on mängijal võimalus jääda oma esialgsete kaartide juurde (“Stand”) või paluda jagada juurde üks või mitu kaarti (“Hit” või “Draw”). Kui mängija otsustab jääda esialgsete kaartide juurde, on mängija kord läbi.
Mängijal on samuti võimalus muuta oma tehtud panuseid järgnevatel viisidel:

• Splitting pairs ehk poolitamine

Paarid või kaks sama väärtusega kaarti on võimalik poolitada kaheks erinevaks käeks ning mõlemale käele kehtib esialgne panus. Kui mängija poolitab oma käe, jagatakse mõlemale käele juurde teine kaart ning mängijal on võimalus jääda jagatud kaartide juurde (“Stand”) või paluda jagada juurde üks või mitu kaarti (“Hit” või “Draw”), et parandada tulemust.

Kui mängija otsustab esimese poolitatud käe juures jääda jagatud kaartide juurde (“Stand”), jagatakse teisele poolitatud käele juurde teine kaart ning mängijal on taas võimalus jääda jagatud kaartide juurde (“Stand”) või paluda jagada juurde üks või mitu kaarti (“Hit” või “Draw”). Poolitatud Ässadele kehtivad erinevad reeglid.

Kui mängija poolitab Ässade paari, saavad mõlemad Ässad juurde ainult ühe lisakaardi ning mängijal ei ole võimalus juurde paluda rohkem kaarte (“Hit” või “Draw”). Lisaks, kui poolitatud Ässaga käes tuleb kaartide kogusummaks 21, ei loeta seda Blackjack’iks ning see kaotab diileri Blackjack’ile.

• Doubling down ehk duubeldamine

Pärast esimese kahe kaardi jagamist on mängijal võimalus duubeldada, mis tähendab, et mängija panustab oma esialgsele panusele võrdväärse summa ning saab oma kahele kaardile juurde ainult ühe kaardi. Mängijal ei ole võimalus kasutada duubeldamise võimalust pärast poolitamist.

• Kindlustus

Kui diileri esimene kaart on Äss, võib mängija kasutada kindlustust, mis on 0,5 kordne panus mängija esialgsest panusest. Kui diiler saab Blackjack’I, makstakse kindlustus välja suhtega 2:1. Kui diileril ei õnnestu saada Blackjack’I, kaotab mängija kindlustuse. Mängijal on õigus kasutada kindlustust ka juhul kui tal endal on Blackjack.

• Majareeglid

Erinevalt mängijatest, ei saa diiler vabalt valida, millal paluda kaarte juurde (“Hit” või “Draw”) ning millal jääda jagatud kaartide juurde (“Stand”). Diiler peab paluma kaarte juurde (“Hit” või “Draw”) kui kaartide kogusumma on 16 või väiksem ning jääma jagatud kaartide juurde (“Stand”), kui summa on 17 või suurem. Pehme käsi on käsi, kus Ässa loetakse kas 1 või 11 ilma, et kogusumma ületaks 21. Kõva käsi on käsi, kus kõiki Ässasid loetakse 1na, et vältida olukorda, kus kogusumma ületaks 21.

Juhul kui mängija kaartide kogusumma ületab arvu 21, läheb ta lõhki (“Bust”) ning kaotab oma panused koheselt. Vastasel juhul jäävad mängija panused avatuks.

Kui mängija kahe esialgse kaardi kogusumma on 21, on mängija saanud Blackjack’i. Mängijal ei ole lubatud paluda Blackjack’I korral kaarte juurde (“Hit” või “Draw”). Kui puudub võimalus, et ka diiler saab Blackjack’I (see on juhul, kui diileri avatud kaart ei ole pildiga kaart, kümme ega ka Äss), siis võidab mängija oma korra ajal koheselt oma panused ning need makstakse välja suhtega 3:2. Kui on võimalus, et ka diiler saab Blackjack’I, jäävad mängija panused kehtima kuni diileri kaartide lõplik kogusumma on selgunud.

Kui kõik mängijad on teinud otsuse oma kaartide kohta, keerab diiler ümber oma teise ehk peidetud kaardi ning kas jääb jagatud kaartide juurde (“Stand”) või palub kaarte juurde (“Hit” või “Draw”) vastavalt majareeglitele. Kui diileri kaartide kogusumma ületab arvu 21, läheb ta lõhki (“Bust”) ning kõik avatud panused kuulutatakse võitvateks panusteks.

Kui diiler jääb jagatud kaartide juurde (“Stand”) ilma lõhki minemata (“Bust”), võrreldakse iga mängija kaartide kogusummat diileri kaartide kogusummaga. Kui mängija kaartide kogusumma on lähemal arvule 21 kui diileri kaartide kogusumma, siis mängija võidab. Kui diileri kaartide kogusumma on lähemal arvule 21, siis mängija kaotab. Kui mängija ja diileri kaartide kogusumma on võrdne, kuulutatakse välja viik ning kõik panused antakse tagasi (“Push”), mis tähendab, et mängija ei võida oma panuseid ega ka kaota neid. Kui kõik panused on lahendatud, kuulutab diiler välja järgmise panustamisringi.

Kaardid

Pildiga kaardid (Soldat, Emand ja Kuningas) võrduvad arvuga 10. Ässad võrduvad aga arvudega 1 või 11. Kui mängija on otsustanud jääda jagatud kaartide juurde (“Stand”) ning kaartide hulgas on üks või rohkem Ässa, võetakse Ässasid kõrgeima võimaliku kaardina ilma, et kaartide kogusumma ületaks arvu 21.

Väljamaksed

Blackjack ehk kui kahe kaardi kogusumma on 21 ning see ei ole saadud kahe Ässa poolitamise tulemusena, makstakse välja suhtega 3:2 senikaua, kuni diileril ei ole Blackjack’i. Kui nii mängijal kui ka diileril on Blackjack, antakse panused tagasi (“Push”). Blackjack on tugevam ükskõik millisest kolmest või rohkemast kaardist koosnevast 21st. Kõik teised võidukombinatsioonid makstakse välja suhtega 1:1. Mängija ja diilerivahelise viigi korral antakse panused tagasi (“Push”) ning kumbki ei võida ega ka kaota. Mängija läheb lõhki ja kaotab panused kui tema kaartide kogusumma ületab arvu 21.

Sõltuvalt mängutootjast võivad väljamaksed erineda. Mängutootjate väljamaksetega on võimalik tutvuda lähemalt mängulaudades.

Mängija tasuvus

Mängija teoreetiline tasuvus Blackjack’is on vähemalt 99.28%.
Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad reeglid ja juhised.

3. Ruleti mängureeglid

Mängu eesmärk
Kuidas mängida?
Panuse tüüpide seletus
Väljamaksed
Mängija tasuvus


Mängu eesmärk

Ruleti mängimiseks pannakse väike pall keerlema ruletikettale, mis koosneb 37-st lahtrist. Kui ruletiketas jääb seisma, peatub pall ühes lahtris. Ruleti eesmärgiks on õigesti ära arvata, millises lahtris pall peatub. Arvates ära õige numbri, on mängijal võimalus teenida kasumit oma esialgse panuse pealt. Kasumi väljamakse sõltub panusetüübist.

Kuidas mängida?

Mängija peab valima panuse suuruse, mida ta soovib panustada ning peab tegema sobiva panuse mängulaual.
Mängijal on võimalus teha mitmeid erinevaid panuseid, millest igaüks hõlmab teatud numbrite vahemikku ning millest igaühel on oma väljamakse suhe. Kolmest numbrist koosnevaid lühikesi jooni nimetatakse ridadeks ning kaheteistkümnest numbrist koosnevaid pikemaid jooni nimetatakse veergudeks.

Panused, mis tehakse konkreetsetele numbritele või numbritevahelistele joontele, on sisemised panused. Panused, mis tehakse ruletilaua allääres ja vasakul asuvatesse kastidesse, on välimised panused. Erinevad panusetüübid ja väljamaksed leiad altpoolt:

Panusetüüpide kirjeldused:

• Straight Up – panused, mis tehakse ükskõik millisele ühele numbrile, kaasaarvatud 0.
• Split – panused, mis tehakse kahe numbri vahelisele joonele, väljaarvatud 0.
• Street – panused, mis tehakse ükskõik millise numbrirea lõppu. Street panused hõlmavad kolme numbrit.
• Corner – panused, mis tehakse nurka, kus kohtuvad neli numbrit. Corner panused hõlmavad kõiki nelja numbrit.
• Line – panused, mis tehakse kahe rea lõppu ning nende ridadevahelisele alale. Line panused hõlmavad kõiki numbreid mõlemas reas ehk kõiki 6 numbrit.
• Column – panused, mis tehakse ühte veergude lõpus asuvasse kasti märkega “2 to 1”. Column panused hõlmavad kõiki numbreid selles veerus ehk kõiki 12 numbrit. (0 on väljaarvatud).
• Dozen – panused, mis tehakse ühte kolmest kasti märkega “1st 12”, “2nd 12” või “3rd 12” ning need panused hõlmavad neid 12 järjestikust numbrit 1st kuni 36ni.
• Red/Black, Even/Odd, 1 to 18/19 to 36 – panused, mis tehakse ühte kuuest kasti laual ning need hõlmavad 18 numbrit mängulaual vastavalt kastis kirjeldatule. (0 on väljaarvatud kõikidest nendest kastidest). Iga kast hõlmab 18 numbrit.
• Special – ruletimängus on olemas traditsioonilised mitmikpanused. Iga panus hõlmab erinevat numbritegruppi. Nende panustega saab tutvuda mängulauas ning nendele kehtivad erinevad väljamaksed.
• Neighbour – panused, mida saab teha vastavalt sellele, kuidas asetsevad numbrid ruletikettal mitte ruletilaual.

Väljamaksed

Panusetüüp

Väljamakse

Straight

35:1

Split

17:1

Street

11:1

Corner

8:1

Line

5:1

Column

2:1

Dozen

2:1

Red

1:1

Black

1:1

Odd

1:1

Even

1:1

Low

1:1

High

1:1


Mängija tasuvus

Mängija teoreetiline tasuvus Ruletis on vähemalt 97.30%.
Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad juhised ja reeglid.

4. Kahe Palliga Ruleti mängureeglid

Mängu eesmärk
Kuidas mängida?
Panuse tüüpide seletus
Väljamaksed
Mängija tasuvus


Mängu eesmärk

Kahe Palliga Rulett on klassikalise ruleti variatsioon, kus kasutatakse ühe mänguringi jooksul kahte väikest palli.
Kahe Palliga Ruleti mängimiseks pannakse kaks väikest palli keerlema ruletikettale, mis koosneb 37-st lahtrist. Kui ruletiketas jääb seisma, peatuvad pallid mõnes lahtris. Kahe Palliga Ruleti eesmärgiks on õigesti ära arvata, millis(t)es lahtri(te)s pallid peatuvad. Arvates ära õige numbri(d), on mängijal võimalus teenida kasumit oma esialgse panuse pealt. Kasumi väljamakse sõltub panusetüübist.

Kuidas mängida?

Mängija peab valima panuse suuruse, mida ta soovib panustada ning peab tegema sobiva panuse mängulaual.
Mängijal on võimalus teha mitmeid erinevaid panuseid, millest igaüks hõlmab teatud numbrite vahemikku ning millest igaühel on oma väljamakse suhe. Kolmest numbrist koosnevaid lühikesi jooni nimetatakse ridadeks ning kaheteistkümnest numbrist koosnevaid pikemaid jooni nimetatakse veergudeks.

Panused, mis tehakse konkreetsetele numbritele või numbritevahelistele joontele, on sisemised panused. Panused, mis tehakse ruletilaua allääres ja vasakul asuvatesse kastidesse, on välimised panused.
Üks kahest pallist peab maanduma sisemistele panustele sobilikele numbritele, et sisemine panus võidaks. Mängija võidab kahekordse summa kui mõlemad pallid maanduvad sisemistele panustele sobilikele numbritele.
Mõlemad pallid peavad maanduma välimistele panustele sobilikele numbritele, et välimine panus võidaks. Näiteks kui mängija panustab punasele, peavad mõlemad pallid maanduma punasele numbrile.
Kahe Palli Jackpoti võitmiseks peavad mõlemad pallid maanduma valitud ühele numbrile.
Erinevad panusetüübid ja väljamaksed leiad altpoolt:

Panusetüüpide kirjeldused:

• Kahe Palli panus – panus, mis tehakse ükskõik millisele ühele numbrile, kaasaarvatud 0, ning mõlemad pallid maanduvad valitud ühele numbrile.
• Straight Up – panused, mis tehakse ükskõik millisele ühele numbrile, kaasaarvatud 0.
• Split – panused, mis tehakse kahe numbri vahelisele joonele, väljaarvatud 0.
• Street – panused, mis tehakse ükskõik millise numbrirea lõppu. Street panused hõlmavad kolme numbrit.
• Corner – panused, mis tehakse nurka, kus kohtuvad neli numbrit. Corner panused hõlmavad kõiki nelja numbrit.
• Line – panused, mis tehakse kahe rea lõppu ning nende ridadevahelisele alale. Line panused hõlmavad kõiki numbreid mõlemas reas ehk kõiki 6 numbrit.
• Column – panused, mis tehakse ühte veergude lõpus asuvasse kasti märkega “2 to 1”. Column panused hõlmavad kõiki numbreid selles veerus ehk kõiki 12 numbrit. (0 on väljaarvatud).
• Dozen – panused, mis tehakse ühte kolmest kasti märkega “1st 12”, “2nd 12” või “3rd 12” ning need panused hõlmavad neid 12 järjestikust numbrit 1st kuni 36ni.
• Red/Black, Even/Odd, 1 to 18/19 to 36 – panused, mis tehakse ühte kuuest kasti laual ning need hõlmavad 18 numbrit mängulaual vastavalt kastis kirjeldatule. (0 on väljaarvatud kõikidest nendest kastidest). Iga kast hõlmab 18 numbrit.
• Special – ruletimängus on olemas traditsioonilised mitmikpanused. Iga panus hõlmab erinevat numbritegruppi. Nende panustega saab tutvuda mängulauas ning nendele kehtivad erinevad väljamaksed.
• Neighbour – panused, mida saab teha vastavalt sellele, kuidas asetsevad numbrid ruletikettal mitte ruletilaual.

Väljamaksed

Panusetüüp

Väljamakse

Straight

17:1

Split

8:1

Street

5:1

Corner

3:1

Line

2:1

Column

8:1

Dozen

8:1

Red

3:1

Black

3:1

Odd

3:1

Even

3:1

Low

3:1

High

3:1

Two-on-any

35:1

Two-on-selected

1300:1


Sõltuvalt mängutootjast võivad väljamaksed erineda. Mängutootjate väljamaksetega on võimalik tutvuda lähemalt mängulaudades.

Mängija tasuvus

• Mängija teoreetiline tasuvus Kahe Palliga Ruletis on: Sisemistel panustel: 94,67% - 97,22%;
• Välimistel panustel: 94,67% - 97,30%;
• Kahe Palli Jackpotil: vähemalt 95,03%.

Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad juhised ja reeglid.

5. Kolme Kaardiga Pokkeri mängureeglid

Mängu eesmärk
Kuidas mängida?
Mõisted
Kaardid
Väljamaksed
Mängija tasuvus

Mängu eesmärk


Kolme Kaardiga Pokkeri eesmärk on saada kolme kaardiga diileri kaartidest parem kombinatsioon.

Kuidas mängida?

Mängu alguses tuleb mängijal teha Ante panus ning mängijal on võimalus teha ka Pair Plus ja/või 6 Card Bonus panus. Pärast Ante panuse tegemist jagatakse mängijale kolm kaarti pildiga ülespoole. Diilerile jagatud kolm kaarti on peidetud ehk pildiga allapoole. Pärast kolme kaardi jagamist on mängijal kaks võimalust: Fold ehk Ante panusest loobumine, mis tähendab, et mäng on mängija jaoks lõppenud või Play ehk teha Ante panusega samaväärne panus ning jätkata mängu. Kui mängija on otsuse teinud, avab diiler oma kolm kaarti.

Mõisted

• Ante – mängu alustamiseks kohustuslik algpanus, mis tehakse enne kaartide jagamist. Kõik mängijad, kes soovivad kaarte saada, peavad tegema panuse algpanuse väljal. Kui mängija võitis või diileri pokkerikäsi pole kõlblik, makstakse algpanus alati välja suhtega 1:1.
• Ante boonuse väljamakse – see kehtib mängijate algpanuse kohta. Ante boonuse väljamaksmine toimub kuvatud väljamaksetabeli kohaselt.Ante boonus makstakse välja isegi juhul, kui diileri pokkerikäsi pole kõlblik või on mängija omast parem. Ante boonus makstakse välja alati ning diileri pokkerikäega võrdlemata.
• Fold – mängija otsustab mängu mitte jätkata ja selle tagajärjel kaotab kõik oma panused.
• Ei ole kõlblik (pokkerikäsi puudub) – diileri kõik kolm kaarti on Emandast väiksemad ja muid kombinatsioone ei ole.
• Pair Plus boonus – kõrvalpanus mängija kolme kaardi peale. Vajalik on algpanuse olemasolu.
• 6 Card boonus – valikuline boonuspanus, mis põhineb diileri ja mängija viiel parimal kaardil kuuest.
• Play – pokkeris tähendab Play (mängimine) praeguse panusega võrdse panuse tegemist. Pärast kaartide väljajagamist peavad mängijad, kes soovivad selles jaotuses osaleda, tegema Play panuse. See on alati võrdne algpanuse väärtusega.

• Push – diileri ja mängija pokkerikäte viigiseis. Mänguring, kus ei võida ei mängija ega diiler. Seda juhtub aeg-ajalt, kui mängija ja diileri pokkerikäsi on sama tugevusega.

Kaardid

Kolme kaardiga pokkeris on rida suurema väärtusega kui mast. See on tingitud asjaolust, et kolmest kaardist koosnevat rida on raskem saada kui kolme ühest mastist kaarti.

Võimalikud pokkerikäed järjestatuna väljamaksete järgi suurimast väikseimani:

• Väike kuninglik rida – käsi, mis koosneb ühe masti Ässast, Kuningast ja Emandast.
• Mastirida - käsi, mis sisaldab kolme järjestikust sama masti kaarti, nt ruutu Kuningas, Emand, Soldat.
• Kolmik - käsi, mis sisaldab kolme ühetugevust kaarti. Näiteks on kolmik mängijal, kellel on käes kolm Kuningat. Suurema väärtusega kolmik lööb väiksema väärtusega kolmikut.
• Rida - käsi, mis sisaldab kolme järjestikuse tugevusega kaarti vähemalt kahest erinevast mastist, nt kahe või enama masti üheksat, kaheksat ja seitset. Kahe rea tugevusjärjestuse määramiseks võrreldakse mõlema tugevaimat kaarti. Kaks rida, millel on ühesugune tugevaim kaart, on võrdse väärtusega, sest mastide järgi neid ei eristata.
• Mast - käsi, kus kõik kolm kaarti on samast mastist, aga mitte järjestatud, nt kõik kolm kaarti on risti mastist. Kahte masti võrreldakse nii, nagu oleks tegu kõrge kaardi käega; võitja väljaselgitamiseks võrreldakse mõlema tugevaimat kaarti. Kui mõlema käe tugevaim kaart on sama, siis võrreldakse tugevuselt järgmist kaarti ja nii edasi kuni erinevuse leidmiseni, vastasel juhul on tegu viigiga ehk Push.
• Paar - käsi, mis sisaldab kahte ühetugevust kaarti, nt kahte Kuningat, ja lisaks ühte muu tugevusega kaarti. Tugevamad paarid võidavad nõrgemaid paare. Kui kaks pokkerikätt sisaldavad sama paari, võrreldakse võitja väljaselgitamiseks toetajaid (kicker) kahanecas järjestuses. Kui toetajad on samad, on tegu viigiga ehk Push.
• Kõrge kaart - käsi, mis peab sisaldama Emandat, Kuningat või Ässa, aga mitte muid kombinatsioone.
Üksikud kaardid järjestatakse kahanevalt nii: Äss (tugev või nõrk), Kuningas, Emand, Soldat, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ja 2.


Väljamaksed

Ante panus

Kaartide kombinatsioon

Väljamakse

Mastirida

5:1

Rida

1:1


Pair Plus boonus

Kaartide kombinatsioon

Väljamakse

Väike kuninglik rida

100:1

Mastirida

40:1

Kolmik

30:1

Rida

5:1

Mast

4:1

Paar

1:1


6 Card boonus*

Kaartide kombinatsioon

Väljamakse

Kuninglik mastirida

1000:1

Mastirida

200:1

Nelik

100:1

Maja

20:1

Mast

15:1

Rida

10:1

Kolmik

7:1


*6 Card boonusest saab rääkida üksnes juhul, kui mängulaual on 6 Card boonuse panus seadistatud.

Sõltuvalt mängutootjast võivad väljamaksed erineda. Mängutootjate väljamaksetega on võimalik tutvuda lähemalt mängulaudades.

Mängija tasuvus

Mängija teoreetiline tasuvus Kolme Kaardiga Pokkeris on:
• Ante panus – vähemalt 96.63%
• Pair Plus panus – vähemalt 95.51%
• 6 Card boonuspanus – vähemalt 91.44%

Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad juhised ja reeglid.

6. Casino Hold'em Pokkeri mängureeglid

Mängu eesmärk
Kuidas mängida?
Mängu tulemus
Kaardid
Väljamaksed
Mängija tasuvus

Mängu eesmärk


Pokkerivariant Casino Hold’em, mida tuntakse ka nimega Caribbean Hold’em, on viie kaardiga pokkeri variatsioon.

Mäng kulgeb väga sarnaselt variandile Texas Hold’em, erineb aga selle poolest, et mängitakse maja, mitte teiste mängijate vastu.

Kaardimängu Casino Hold’em puhul on eesmärk võita diileri pokkerikätt, saades parim võimalik viiekaardiline käsi, mis moodustatakse kahest mängijale jagatud kaardist ja viiest ühisest kaardis.

Põnevuse lisamiseks on võimalik teha ka kõrvalpanus, s.t boonusepanus, mis makstakse välja, kui esimese viie kaardi (mängija kaks kaarti pluss kolm ühist kaarti) hulgas jagatakse Ässade või neist tugevamate kaartide paar. Boonusepanus on valikuline.

Kuidas mängida?

Casino Hold’em Pokkerit mängitakse ühe 52-kaardise tavapakiga (jokkerid jäetakse välja). Ühe kaardipakiga mängitakse ainult üks mäng ja iga mänguringi järel kaarte segatakse.

Kõik mängijad mängivad sama jaotust.

Mängus osalemiseks peab mängija tegema panuse algpanuse väljal (Ante panus). Soovi korral võib mängija teha ka boonusepanuse.

Enne kaartide jagamist tuleb pakki spetsiaalse tõstmiskaardi abil tõsta. Seda teeb jagaja.

Diiler jagab algsed kaardid välja järgmises järjekorras:
- üks kaart lahtiselt mängijale;
- üks kaart varjatult diilerile;
- üks kaart lahtiselt mängijale;
- üks kaart varjatult diilerile;
- kolm ühist kaarti lahtiselt laua keskele.

Need kolm ühist kaarti on pokkerikäe moodustamiseks nii mängijale kui ka diilerile. Mängija näeb algselt jagatud kaarte vasakult paremale.

Nüüd peab mängija hindama oma võiduvõimalusi ja otsustama, kas Maksta (“Call”) – teha mängupanus ja jätkata mängimist – või Loobuda (“Fold”) ja kaotada kõik tehtud panused.

Boonusepanuse väljamakse kättesaamiseks peab mängija maksma (“Call”).

Kui mängija teeb valikuks Maksmise (“Call”), jätkab ta mängimist ja teeb mängupanuse, mis on alati algpanusest kaks korda suurem. Mängupanus võetakse automaatselt mängija kontolt maha ja paigutatakse mängupanuse kohale.

Kui mängija teeb valikuks Loobumise (“Fold”), kaotab ta kõik tehtud panused – alg- ja boonusepanuse. Uute panuste tegemiseks peab mängija ootama uue mänguringini.

Kui otsustamisaeg on möödas ja mängija pole otsustanud ei maksta (“Call”) ega loobuda (“Fold”), siis loobutakse jaotusest automaatselt ja mängija kaotab kõik panused.
Kui otsustamisaeg on möödas, jagab diiler veel kaks ühist kaarti (neid nimetatakse “Turn” (pööre) ja “River” (jõgi)) ning ühtlasi avab diiler enda kaks algset kaarti.

Võitja väljaselgitamiseks moodustatakse mängija ja diileri jaoks automaatselt kõige suurema võidusumma toovad kombinatsioonid, kasutades selleks viit seitsmest olemasolevast kaardist.


Mängu tulemus

Kvalifitseeruva käe jaoks peab diileril olema neljade paar või sellest parem kombinatsioon.

Kui diilerilon neljade paari või sellest parema kombinatsiooni nõue täidetud, võrreldakse tema pokkerikätt mängija omaga.

Kui diileri pokkerikäsi pole kvalifitseeruv, võidab mängija. Algpanus makstakse väljamaksetabeli kohaselt välja, aga mängupanus tagastatakse mängijale.

Kui diileri pokkerikäsi on kvalifitseeruv, aga mängija omast halvem, võidab mängija. Algpanus makstakse välja väljamaksetabeli kohaselt ja mängupanus makstakse välja suhtega 1:1.

Kui diileri pokkerikäsi on kvalifitseeruv ja mängija omast parem, siis mängija kaotab. Mängija kaotab nii algpanuse kui ka mängupanuse.

Kui mängijal ja diileril on täpselt ühesugune pokkerikäsi, on tegu viigiga (“Push”). Viik ehk Push tähendab, et keegi ei võida ega kaota. Mängija saab algpanuse ja mängupanuse tagasi.

Kui mängija ja diileri pokkerikäsi on sama tüüpi, võidab käsi, mis sisaldab kõige tugevamat kaarti (nt kolm Kuningat võidavad kolme Emandat; rida Emand, Soldat, 10, 9, 8 võidab rida 10, 9, 8, 7, 6).

Kui mängijal ja diileril on viik, siis otsustab võitja tugevuselt järgmine kaart, mis pole parima kombinatsiooni osa ja mida nimetatakse toetajaks (kicker).

Igasugune rike tühistab kõik maksed ja mängu.

Kaardid

Üksikud kaardid järjestatakse kahanevalt nii: Äss (tugev või nõrk), Kuningas, Emand, Soldat, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ja 2.
Äss võib olla rea Äss, Kuningas, Emand, Soldat, 10 kõige tugevam kaart või rea 5, 4, 3, 2, Äss kõige nõrgem kaart.

Võimalikud pokkerikäed järjestatuna väljamaksete järgi suurimast väikseimani:

• Kuninglik mastirida - käsi, mis koosneb sama masti Ässast, Kuningast, Emandast, Soldatist ja kümnest.
• Mastirida - käsi, mis sisaldab viit järjestikust sama masti kaarti, nt ärtu üheksat, kaheksat, seitset, kuut ja viit.
• Nelik - käsi, mis sisaldab nelja ühetugevust kaarti ja ühte mis tahes muud kaarti. Näiteks kui mängijal on käes neli Ässa, siis see on nelik. Tugevamatest kaartidest moodustatud nelikud võidavad nõrgematest moodustatuid.
• Maja - käsi, mis sisaldab kolme ühetugevust kaarti ja kahte neist erineva tugevusega ühetugevust kaarti, nt kolme Kuningat ja kahte kuut. Kahe maja korral võidab see, mille kolm kaarti on tugevamad.
• Mast - käsi, kus kõik viis kaarti on samast mastist, aga mitte järjestatud, nt kõik viis kaarti on risti mastist. Kahte masti võrreldakse nii, nagu oleks tegu kõrge kaardi käega; võitja väljaselgitamiseks võrreldakse mõlema tugevaimat kaarti. Kui mõlema käe tugevaim kaart on sama, siis võrreldakse tugevuselt järgmist kaarti ja nii edasi kuni erinevuse leidmiseni.
• Rida - käsi, mis sisaldab viit järjestikuse tugevusega kaarti vähemalt kahest erinevast mastist, nt kahe või enama masti üheksat, kaheksat, seitset, kuut ja viit. Kahe rea tugevusjärjestuse määramiseks võrreldakse mõlema tugevaimat kaarti. Kaks rida, millel on ühesugune tugevaim kaart, on võrdse väärtusega, sest mastide järgi neid ei eristata.
• Kolmik - käsi, mis sisaldab kolme ühetugevust kaarti ja lisaks kahte kaarti, mis pole ühetugevused ega ühesugused. Näiteks on kolmik mängijal, kellel on käes kolm Kuningat. Suurema väärtusega kolmik võidab väiksema väärtusega kolmikut. Kui kaks pokkerikätt sisaldavad sama väärtusega kolmikut, võrreldakse viigi murdmiseks toetajaid (kicker).
• Kaks paari - käsi, mis sisaldab kahte ühetugevust kaarti ja kahte muu tugevusega kaarti (mis on ühetugevused omavahel, aga mitte esimese paariga) ning lisaks mis tahes kaarti, mille tugevus erineb mõlema paari omast. Selle näiteks on käsi, kus on kaks Ässa ja kaks Kuningat. Et seada paremusjärjestusse kaks pokkerikätt, mõlemas kaks paari, võrreldakse esimesena mõlema käe tugevamat paari ja võidab neist tugevam. Kui mõlema käe esipaar on ühesugune, siis võrreldakse nende teisi paare. Kui kaks paari on mõlema käe puhul samad, siis määrab võitja toetaja (kicker).
• Paar - käsi, mis sisaldab kahte ühetugevust kaarti, nt kahte Kuningat, ja lisaks kolme muu tugevusega kaarti, mis pole omavahel ühesugused. Paar on kõige nõrgem käsi, mille eest saab teha väljamakse. Tugevamad paarid võidavad nõrgemaid paare. Kui kaks pokkerikätt sisaldavad sama paari, võrreldakse võitja väljaselgitamiseks toetajaid (kicker) kahanevas järjestuses.
• Kõrge kaart - kõrge kaardiga ehk paarita pokkerikäsi, mis koosneb mis tahes viiest kaardist, mis ei vasta ühelegi ülaltoodud nõudele. Põhimõtteliselt pokkerikätt ei moodustu ja ainukesena omab tähendust mängija käe tugevaim kaart.

Väljamaksed

Mängupanuse väljamaksesuhe on 1:1.

Sõltuvalt mängutootjast võivad väljamaksed erineda. Mängutootjate väljamaksetega on võimalik tutvuda lähemalt mängulaudades.

Mängija tasuvus

Mängija teoreetiline tasuvus Casino Hold’em Pokkeris on:
• Ante panus – vähemalt 97.84%
• Boonuspanus – vähemalt 93.74%

Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad juhised ja reeglid.

7. Caribbean Stud Pokkeri mängureeglid

Mängu eesärk
Kuidas mängida?
Kõrvalpanused
Mängu tulemus
Kaardid
Väljamaksed
Mängija tasuvus

Mängu eesmärk

Caribbean Stud Pokker on populaarse Texas Hold’em Pokkeri üks variantidest. Caribbean Stud Pokker erineb Texas Hold’emist selle poolest, et mängitakse maja, mitte teiste mängijate vastu. Caribbean Stud Pokkeri eesmärgiks on saada viiest kaardist koosnev kombinatsioon, mis on parem diileri kaartide kombinatsioonist.

Kuidas mängida?

Caribbean Stud Pokkerit mängitakse ühe kaardipakiga, mis koosneb 52 kaardist (jokkerid on väljaarvatud). Üks kaardipakiga mängitakse ainult üks mäng ning kaarte segatakse pärast iga mänguringi.

Mänguringi alustamiseks peab mängija tegema alg- ehk Ante panuse. Seejärel jagab diiler mängijale viis kaarti pildiga ülespoole ning endale ühe kaardi pildiga ülespoole ja neli kaarti pildiga allapoole.

Mängijal tuleb seejärel otsustada, kas mängida edasi („Call“) või lõpetada mänguring („Fold“). Kui mängija otsustab mängida edasi („Call“), jätkub mänguring ning mängijal tuleb teha Call panus, mis on võrdne kahekordse alg- ehk Ante panusega. Kui mängija otsustab lõpetada mänguringi („Fold“), lõppeb mängija jaoks mänguring ning ta kaotab oma algp- ehk Ante panuse.

Kui mängija on oma otsuse teinud, avab diiler oma neli pildiga allapoole kaarti.
Võitja väljaselgitamiseks võrreldakse mängija viiest kaardist koosnevat kõige tugevamat võimalikku kombinatsiooni diileri kaartide kombinatsiooniga.

Kõrvalpanused

5+1 Boonus

5+1 Boonus on valikuline kõrvalpanus. Mängija võidab oma 5+1 Boonuse panuse kui mängija viis kaarti pluss diileri esimene pildiga ülespoole kaart moodustavad kolmiku või sellest parema kombinatsiooni.

Uue mänguringi alguses pärast alg- ehk Ante panuse tegemist antakse mängijale võimalus teha 5+1 Boonuse panus, mis on võrdne või suurem miinimum panusest. 5+1 Boonuse panust saab teha ainult siis, kui mängija alg- ehk Ante panus on vastu võetud.

Mängu tulemus

Mängus kvalifitseerumiseks peab diileril olema vähemalt Äss ja Kuningas või sellest parem kaart.
Kõige madalam kvalifitseeruv käsi on Äss, Kuningas, 4, 3, 2 ning kõige kõrgem mittekvalifitseeruv käsi on Äss, Emand, Soldat, 10, 9. Kui diiler ei kvalifitseeru mänguks, võidab mängija oma alg- ehk Ante panusega ikkagi raha, kuid Call panus antakse mängijale tagasi („Push“).

Kui diiler kvalifitseerub mänguks ning võidab mängijat, kaotab mängija nii alg- ehk Ante panuse kui ka Call panuse.

Kui diiler kvalifitseerub, kuid mängija võidab diilerit, võidab mängija oma alg- ehk Ante panusega raha ning Call panus makstakse välja vastavalt maksetabelile.

Kui mängija ja diiler jäävad viiki, antakse mängijale tagasi nii alg- ehk Ante panus kui ka Call panus („Push“).
Kaardid
Üksikud kaardid järjestatakse kahanevalt nii: Äss (tugev või nõrk), Kuningas, Emand, Soldat, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ja 2.

Äss vib olla rea kõige kõrgem kaart, näiteks Äss, Kuningas, Emand, Soldat, 10 või rea kõige madalam kaart, näiteks 5, 4, 3, 2, Äss.

Võimalikud pokkerikäed järjestatuna väljamaksete järgi suurimast väikseimani:

• Kuninglik mastirida – käsi, mis koosneb sama masti Ässast, Kuningast, Emandast, Soldatist ja kümnest.
• Mastirida – käsi, mis sisaldab viit järjestikust sama masti kaarti, nt ärtu üheksat, kaheksat, seitset, kuute ja viite.
• Nelik – käsi, mis sisaldab nelja ühetugevust kaarti ja ühte mistahes muud kaarti. Näiteks kui mängijal on käes neli Ässa, siis see on nelik. Tugevamatest kaartidest moodustatud nelikud võidavad nõrgematest moodustatuid.
• Maja – käsi, mis sisaldab kolme ühetugevust kaarti ja kahte neist erineva tugevusega ühetugevust kaarti, nt kolme kuningat ja kahte kuute. Kahe maja korral võidab see, mille kolm kaarti on tugevamad.
• Mast – käsi, kus kõik viis kaarti on samast mastist, aga mitte järjestatult, nt kõik viis kaarti on risti mastist. Kahte masti võrreldakse nii nagu oleks tegu kõrge kaardi käega; võitja väljaselgitamiseks võrreldakse mõlema tugevaimat kaarti. Kui mõlema käe tugevaim kaart on sama, siis võrreldakse tugevuselt järgmist kaarti ja nii edasi kuni erinevuse leidmiseni.
• Rida – käsi, mis sisaldab viite järjestikuse tugevusega kaart vähemalt kahest erinevast mastist, nt kahe või enama masti üheksat, kaheksat, seitset, kuute ja viite. Kahe rea tugevusjärjestuse määramiseks võrreldakse mõlema tugevaimat kaarti. Kaks rida, millel on ühesugune tugevaim kaart, on võrdse väärtusega, sest mastide järgi neid ei eristata.
• Kolmik – käsi, mis sisaldab kolme ühetugevust kaarti ja lisaks kahte kaarti, mis pole ühetugevused ega ühesugused. Näiteks on kolmik mängijal, kellel on käes kolm Kuningat. Suurema väärtusega kolmik võidab väiksema väärtusega kolmikut. Kui kaks pokkerikätt sisaldavad sama väärtusega kolmikut, võrreldakse viigi murdmiseks toetajaid („Kicker“).
• Kaks paari – käsi, mis sisaldab kahte ühetugevust kaarti ja kahte muu tugevusega kaarti (mis on ühetugevused omavahel, aga mitte esimese paariga) ning lisaks mistahes kaarti, mille tugevus erinev mõlema paari omast. Selline näiteks on käsi, kus on kaks Ässa ja kaks Kuningat. Et seada paremusjärjestusse kaks pokkerikätt, mõlemas kaks paari, võrreldakse esimesena mõlema käe tugevamat paari ja võidab neist tugevam. Kui mõlema käe esipaar on ühesugune, siis võrreldakse nende teisi paare. Kui kaks paari on mõlema käe puhul samad, siis määrab võitja toetaja („Kicker“).
• Paar – käsi, mis sisaldab kahte ühetugevust kaarti, nt kahte Kuningat, ja lisaks kolme muu tugevusega kaarti, mis pole omavahel ühesugused. Paar on kõige nõrgem käsi, mille eest saab teha väljamakse. Tugevamad paarid võidavad nõrgemaid paare. Kui kaks pokkerikätt sisaldavad sama paari, võrreldakse võitja väljaselgitamiseks toetajaid („Kicker“) kahanevas järjestuses.
• Kõrge kaart – kõrge kaardiga ehk paarita pokkerikäsi koosneb mistahes viiest kaardist, mis ei vasta ühelegi ülaltoodud nõudele. Põhimõtteliselt pokkerikätt ei moodustu ja ainukesena omab tähendust mängija käe tugevaim kaart.

Väljamaksed

Call panused

Kaartide kombinatsioon

Väljamakse

Kuninglik rida

100:1

Mastirida

50:1

Nelik

25:1

Maja

10:1

Mast

7:1

Rida

5:1

Kolmik

3:1

Kaks paari

2:1

Üks paar või vähem

1:1


5+1 Boonus

Kaartide kombinatsioon

Väljamakse

Kuninglik rida

1000:1

Mastirida

200:1

Nelik

100:1

Maja

20:1

Mast

15:1

Rida

10:1

Kolmik

7:1


Alg- ehk Ante panus makstakse välja suhtega 1:1.

Igasugune tehniline rike tühistab väljamaksed ja mängu.

Sõltuvalt mängutootjast võivad väljamaksed erineda. Mängutootjate väljamaksetega on võimalik tutvuda lähemalt mängulaudades.

Mängija tasuvus


Mängija teoreetiline tasuvus Caribbean Stud Pokkeris on vähemalt 96,30%.

Mängija teoreetiline tasuvus Caribbean Stud Pokkeri kogupanustelt on vähemalt 98.19%.

Mängija teoreetiline tasuvus Caribbean Stud Pokkeri 5+1 Boonus panuselt on vähemalt 91.44%.

Lisaks siinsetele reeglitele kohalduvad mängule ka konkreetse mängulaua juures olevad juhised ja reeglid.

8. Panustamispiirangud

Panustamispiirangud kehtivad järgmistel puhkudel:

  • Kõik Live Roulette'i versioonid - keelatud on kõik panused, mis ületavad 92% kõigist panustamisvalikutest.
  • Kõik Live Baccarat'i versioonid - panuste tegemine samaaegselt nii mängijale kui ka pankurile pole lubatud.
  • Kõik Live Sic Bo versioonid - panuste tegemine samaaegselt nii suurele kui ka väikesele või paaritule kui ka paarisarvule pole lubatud.
  • Kõik Live Dragon Tiger'i versioonid - panuste tegemine samaaegselt nii draakonile kui ka tiigrile pole lubatud.
  • Football Studio - panuste tegemine samaaegselt nii kodu- kui ka võõrsilmängule pole lubatud.